Activitati


Anul

Etape / Activitati
Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor

  
2013
      

Etapa 1 Studiu tehnic de documentare si analiza privind particularitatile constructive functionale, cerintele de exploatare tehnologice si energetic ale agregatelor ce lucreaza in minele de carbuni cu regim grizutos, agregatele de presiune inalta ca solutie tehnica

Studiu tehnic si de analiza privind agregatele de inalta presiune folosite in statiile modern de pompare ale minelor de carbuni cu regim grizutos
Studiu de fezabilitate
Activitatea 1.1 Studiu tehnic de documentare si analiza privind particularitatile functionarii sistemelor hidraulice de actionare a agregatelor miniere de subteran fata de cele de suprafata suprafataStudiu tehnic
CODocumentare si analiza privind categoria de echipamente din mineritul subteran. Parametrii tehnologici, conditii specific de lucru echipamente – agregate de actionare
P1Documentare privind utilizarea presiunilor inalte utilizate la actionarea agregatelor din minerit. Parametrii tehnologici (debite, presiuni, puteri)
Activitatea 1.2 Studiu de fezabilitate privind agregatele de inalta presiune , ca solutie de eficientizare tehnica si energetic a statiilor centralizate de pompare ale minelor din subteranStudiu de fezabilitate
CODescriere tehnico-economica a unei investitii de statie de pompare
P1Demonstrarea viabilitatii tehnice a solutiei alese. Dimensionare energetic, cuantificare economii energetic, curbe caracteristice
2014
Etapa 2 Proiectare, Realizare si experimentare model experimental agregat hidraulic de inalta presiune stationar (AHPX1) -320 bar ; Protejare drepturi de proprietate intelectuala; Diseminare rezultate preliminare- DE – ME agregat de inalta presiune (AHPX1) -350 bar
- MF agregat de inalta presiune (AHPX1) -350 bar/2x55 kW
-brevete
-Referential initial
-Buletine de incercare
-Raport demonstrare
-Articol simpozion
Activitatea 2.1 Elaborare documentatie ME agregat hidraulic de inalta presiune stationar -(AHPX1)-320 bar/2x55 kWDE – ME agregat de inalta presiune (AHPX1) -350 bar partial
COStabilire solutii tehnice pentru sistemul filtrare-reglare distributie (SFRD1) ce lucreaza pe emulsie si conditii antiex; Dimensionare si proiectare aparatura hidraulica din component (SFRD1); filter; supape; distribuitoare; toate pe emulsie
P1Stabilire solutii tehnice pentru rezervorul agregatului RAX1; unitatea de pomapre UPX1 ce lucreaza pe emulsie si presiuni inalte; dimensionare si proiectare RAX1 si UPX1, din component agregatului AHPX1-320 bar/2x55kW
Activitatea 2.2 Elaborare documentatie ME interfata control proces cu eficientizare energetica (SCPEG)DE – SCPEG interfata control proces cu eficientizare energetic
COStabilire solutii optime pentru aparatura hidraulica antiex din component SCPEG. Elaborare documentatie ME pentru SCPEG parte electrica
P1Stabilire solutii optime pentru aparatura hidraulica antiex din component SCPEG. Elaborare documentatie ME pentru SCPEG parte mecanica si hidraulica
Activitatea 2.3 Diseminare preliminara1 articol revista de specialitate
1 articol simpozion
COParticipa la elaborare articol
P1Participa la elaborare articol
Activitatea 2.4 Realizare model functional unitate de pompare (UPX1) sistemul filtrare -reglare si distributie (SFRD1), si rezervor asamblat (RAX1) din componenta agregatului de inalta presiune stationar marimea 1-(AHPX1)-320 bar/2x55kWMF unitate de pomapre (UPX1); sistem filtrare-reglare – distributie (SFRD1); rezervor asamblat (RAX1)
COMF unitate de pomapre (UPX1);
P1sistem filtrare-reglare – distributie (SFRD1); rezervor asamblat (RAX1)
Activitatea 2.5 Realizare ME interfata control proces cu eficientizare energetica (SCPEG)Realizare MF – SCPEG si sistemul mecano-hidraulic de stocare- recuperare energie
COMF sistemul mecano-hidraulic de stocare- recuperare energie
P1MF- SCPEG controler pentru sistemul mecano-hidraulic de stocare- recuperare energie
Activitatea 2.6 Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala (pentru cercetare industriala)2 (doua) cereri de brevete
CO1 cerere brevetare solutii utilizate in sistemul mecano-hidraulic de stocare-recuperare energie
P11 cerere brevetare solutii utilizate pentru controler proces
Activitatea 2.7 Elaborarea referentialului initial al agregatelor de inalta presiuneReferential initial al agregatului hidraulic de inalta presiune
COStabilirea conditiilor de testare ale agregatului
P1Stabilirea metodicii de probare si a mijloacelor de testare
Activitatea 2.8 Experimentare model functional unitate de pompare (UPX1), sistemul filtrare-reglare distributie(SFRD1) si rezervor asamblat (RAX1) din componenta agregatului de inalta presiune mobil marimea 1-(AHPX1)-350 bar/55 kW; in conditii de laboratorBuletin de incercare ME – AHPX1 in regim stationar (AHPX1)-320bar/2x55kW
COCoordoneaza activitatile de testare. Intocmeste buletinul de incercare functional
P1Realizeaza toate incercarile functionale pentru UPX1, SFRD1 si RAX1
Activitatea 2.9 Demonstrare functionalitate si utilitate model functional din componenta agregatului de inalta presiune (AHPX1)-320 bar/55kWRaport de demonstrare
COStabileste programul demonstratiilor publice. Intocmeste raportul de demonstrare
P1Realizeaza toate demonstratiile publice
Activitatea 2.10 Diseminare rezultate preliminariiArticol simpozion
Articol conferinta
COParticipa la realizare articole
P1Participa la realizare articole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Etapa 3 Elaborare documentatii, realizare, verificare si certificare prototip testare, introducere in fabricatie prototip agregat hidraulic de inalta presiune (AHPX1)-320BAR/2X55kW. Diseminare finalaDE prototip agregat hidraulic de inalta presiune in constructie antiex
Produs prototip pentru agregatul hidraulic cu automatizare si control proces
Referential final
Buletin de incercare prototip agregat antiex
Buletin de incercare prototip interfata antiex SCPEG
Raport verificare
Proces verbal de punere in functiune
Certificare
Activitatea 3.1 Elaborare documentatie tehnica prototip agregate hidraulice de inalta presiune pentru utilizare in regim minier grizu-(AHPX1)-320 bar/2x55 kW;DE prototip agregat hidraulic de inalta presiune in constructie antiex
COStabilire solutii tehnice antiex pentru sistemul filtrare-reglare distributie; dimensionare si proiectare aparatura hidraulica
P1Stabilire solutie antiex pentru interfata de control proces
Activitatea 3.2 Realizare prototip agregat hidraulic de inalta presiune -(AHPX1)-320 bar/2x55 kW;Produs prototip pentru agregatul hidraulic cu automatizare si control proces
COFinalizare executie echipament-agregat hidraulic antiex de inalta presiune pe emulsie
P1Realizare model inovativ antiex de controller process si system mecano-hidraulic de stocare recuperare energie SCPEG
Activitatea 3.3 Definitivare referential agregat hidraulic de inalta presiune pentru utilizare in regim minier grizu (AHPX1)-320 bar/2x55 kW;Referential final
COStabilirea conditiilor de testare a agregatului
P1Stabilirea metodicii de probare la inalta presiune si a mijloacelor de testare folosite
Activitatea 3.4 Verificare tehnica documentatie prototip agregat hidraulic de inalta presiune pentru utilizare in regim minier grizu-(AHPX1)-320 bar/2x55 kW;Raport de verificare tehnica
CORaport de verificare tehnica
P1Raport de verificare tehnica
Activitatea 3.5 Testarea prototip agregat hidraulic de inalta presiune pentru utilizare in regim minier grizu-(AHPX1)-320 bar/2x55 KwBuletin de incercare prototip agregat antiex
Buletin de incercare prototip interfata antiex SCPEG
COExperimentarea laborator agregat prototip
P1Experimentarea in laborator prototip interfata antiex SCPEG
Activitatea 3.6 Introducere in fabricatie agregat hidraulic de inalta presiune pentru utilizare in regim minier grizuProces verbal de punere in functiune
COAsigura activitatile de transport, montaj si probare a tuturor ansamblelor agregat-interfata control proces
P1Realizeaza probele de PIF pentru utilaj
Activitatea 3.7 Elaborare manual de prezentare prototip agregate hidraulice de inalta presiune pentru utilizare in regim minier grizutosManual de prezentare
COElaboreaza partea scrisa a manualului
P1Elaboreaza partea grafica in 2D si 3D a manualului
Activitatea 3.8 Protejarea drepturilor de proprietate intelectualaProtocol de cesiune drepturi de proprietate intelectuala
COIntocmeste protocolul si negociaza conditiile
P1Cesioneaza drepturile asupra brevetelor
Activitatea 3.9 Diseminare finala2 articole conferinta/simpozion
Workshop
Masa rotunda
COParticipa la realizarea articolului, organizeaza workshopul si masa rotunda
P1Realizeaza articolul si participa la workshop si la masa rotunda
 
 

 

Finantat de catre UEFISCDI - Program Inovare - Subprogram Dezvoltare Produse-Sisteme-Tehnologii