Obiective

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivele generale ale proiectului

- realizarea de catre HIDROSIB S.A a unor produse si tehnologii noi, inovative, care au la baza rezultate ale cercetarii si care prezinta potential evaluabil de exploatare comerciala pe piata interna si internationala;
- antrenarea în circuitul economiei reale a rezultatelor investitiilor private în cercetare/inovare;
- întarirea cooperarii între HIDROSIB S.A si INOE 2000 IHP astfel încât sa fie angrenate toate verigile, respectiv: idee, concept, proiectare, model experimental, prototip, teste de validare a solutiilor, proiectare tehnologica, productie de serie, promovare, marketing si vânzare de produse inovative cu valoare adaugata mare.
Propunerea de proiect reprezinta dorinta firmei HIDROSIB SA, de a-si introduce in fabricatie agregate hidraulice pe emulsie de inalta presiune, de puteri mari care nu mai foloseste uleiul hidraulic traditional ,ci emulsia – la care se adauga si conditiile antiex de exploatare - dar mai ales interfata de proces si modulul de recuperare de energie.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul principal al proiectului este acela de a se constitui un material documentat si riguros, materializat intr-un proiect tehnic finalizat cu un prototip de agregat hidraulic de inalta presiune (de 100 l/min si 320 bar), utilizat in mine cu regim grizutos, care sa stea la baza executiei, testarii si vanzarii de familii de astfel de agregate.
Planul de afaceri are la baza Studiul de Fezabilitate care se finalizeaza cu concluzia rentabilitatii proiectului de agregat hidraulic pe emulsie de inalta presiune de 2x 100 l/min si 320 bar. HIDROSIB i-si propune prin planul de afaceri evidentierea rentabilitatii pentru proiectarea, testarea si executia acestui tip de agregat.

Alte Obiective specifice ale proiectului sunt:

- finantarea unui proiect de cercetare-dezvoltare, care genereaza interes economic pentru HIDROSIB S.A
- modernizarea si dezvoltarea capacitatii si infrastructurii de cercetare-dezvoltare a partenerilor de proiect.
- cresterea nivelului dezvoltarii tehnologice a firmei prin implementarea solutiilor noi din domeniul cercetarii
- stimularea cererii de servicii de inovare din partea firmei
- realizarea unui parteneriat între HIDROSIB S.A si INOE 2000 IHP pentru derularea de activitati de cercetare-dezvoltare în sprijinul întreprinderii
- punerea în aplicare a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare de catre firma;
-crearea de noi locuri de munca

 

Finantat de catre UEFISCDI - Program Inovare - Subprogram Dezvoltare Produse-Sisteme-Tehnologii